Hiển thị 1–9 của 28 kết quả

Miếng Vá Lốp Bố Chéo SAKA BP-0 ( 50mm, Hộp 20 miếng )

120,000 
Hãng sản xuất: SAKA Mã sản phẩm: BP-0
Bảo hành: Tình trang: Còn hàng ✔
Xuất xứ: Ấn Độ

Miếng Vá Lốp Bố Chéo SAKA BP-1 ( 65mm, Hộp 20 miếng )

190,000 
Hãng sản xuất: SAKA Mã sản phẩm: BP-1
Bảo hành: Tình trang: Còn hàng ✔
Xuất xứ: Ấn Độ

Miếng Vá Lốp Bố Chéo SAKA BP-2 ( 90mm, Hộp 10 miếng )

145,000 
Hãng sản xuất: SAKA Mã sản phẩm: BP-2
Bảo hành: Tình trang: Còn hàng ✔
Xuất xứ: Ấn Độ

Miếng Vá Lốp Bố Chéo SAKA BP-3 ( 100x100mm, Hộp 10 miếng )

200,000 
Hãng sản xuất: SAKA Mã sản phẩm: BP-3
Bảo hành: Tình trang: Còn hàng ✔
Xuất xứ: Ấn Độ

Miếng Vá Lốp Bố Chéo SAKA BP-4 ( 140x140mm, Hộp 10 miếng )

300,000 
Hãng sản xuất: SAKA Mã sản phẩm: BP-4
Bảo hành: Tình trang: Còn hàng ✔
Xuất xứ: Ấn Độ

Miếng Vá Lốp Bố Chéo SAKA BP-5 ( 175x175mm, Hộp 10 miếng )

500,000 
Hãng sản xuất: SAKA Mã sản phẩm: BP-5
Bảo hành: Tình trang: Còn hàng ✔
Xuất xứ: Ấn Độ

Miếng Vá Lốp Bố Chéo SAKA BP-6 (240x240mm, Hộp 5 miếng )

450,000 
Hãng sản xuất: SAKA Mã sản phẩm: BP-6
Bảo hành: Tình trang: Còn hàng ✔
Xuất xứ: Ấn Độ

Miếng Vá Lốp Bố Chéo SAKA BP-7 (300x300mm, Hộp 5 miếng )

675,000 
Hãng sản xuất: SAKA Mã sản phẩm: BP-7
Bảo hành: Tình trang: Còn hàng ✔
Xuất xứ: Ấn Độ

Miếng Vá Lốp Bố Thẳng SAKA RP-10 ( 75x50mm, Hộp 20 miếng )

240,000 
Hãng sản xuất: SAKA Mã sản phẩm: RP-10
Bảo hành: Tình trang: Còn hàng ✔
Xuất xứ: Ấn Độ